For ansatte


Kvalitetslosen
Brukes bl a til:
- Melde avvik
Innlogging: ansattnummer
Passord: Det du har fått eller valgt

Visma Enterprise (https://ansatt.bodo.kommune.no/enterprise)
Brukes bl a til:
- Kjøreregning
- Hente ut lønnsslipp
- Føre fravær (i tillegg til at direkte varsel til nærmeste overordnete må gis med sms/tlf)
- CV - utarbeiding og redigering

Innlogging:
Brukernavn: bkad\ansattnummer
Passord: Det faste passordet du har fått for innloggingen
Kode på mobil (husk å åpne skjermlåsen på mobilen)

Kalenderen (google - lesetilgang for alle ansatte) for alle bestillinger, utenom leirskole-bestillingene.
Kalenderen er lesbar på PC og på mobil, og alltid synkronisert
Her legges bl a:
- All utleie av lokaler og storlavvu
- All utleie av kanoer og evt annet utstyr
- Utlån til oss ansatte (Tilhenger, Kanoer, Storlavvu, Hovedhuset, osv)

Husk at du må lage en personlig google-konto her
Lesetilgang til Bodø naturskoles kalender: du får tilsendt en link fra Tor Egil

Årshjul
Rullerende plan

E-post i nordlandsnatur.no (https://webmail.domeneshop.no/)

Kommunal e-post (ditt fulle navn@bodo.kommune.no)
Brukernavn: bkad\ansattnummer
Passord: Det du har for Visma Enterprise, eller annet hvis du har fått det