Bodø naturskole  |  Sjunkhatten leirskole   |  Bilder fra naturskoleopplegg  

VELG EMNE:

Naturskole
- Pedagogiske mål
- Undervisnings-tilbud
Leirskole
Vi som jobber her
Bestilling
Kontaktinfo
Værvarsel

Pedagogiske mål     -     Undervisningstilbud 

Pedagogiske mål for naturskolen

Bodø naturskole ønsker å gi elevene gode naturopplevelser. Å oppleve vakker natur er en kilde til fysisk og psykisk velvære. Kunnskap gir økt forståelse for det økologiske samspillet i naturen. Innsikt om mennesket, som en del av helheten, er viktig for å etablere gode holdninger. Blir man "glad" i naturen, oppleves den også som verdifull å ta vare på.

Et møte med naturen er på mange måter å møte seg selv. Fysiske utfordringer kan være spennende og gi mestringsopplevelser. Summen av våre erfaringer og opplevelser er viktige referanser i personlighetsutviklingen.

Naturen er en god læringsarena. Å flytte undervisningen ut av klasserommet er å komme nærmere virkeligheten. Ved å bruke flere sanser/motorikk blir læringsmålene oppnåelige for flere. Undervisning ute åpner for tverrfaglige arbeidsmetoder. Elevene får mulighet til selv å utforske/bruke kreativitet for å finne svar.

Å være på tur krever samarbeid og sosial kompetanse. F eks ved kanopadling eller sikring av noen i fjellvegg. Egne handlinger blir lett synlige og gir ofte umiddelbare konsekvenser.

Undervisningen ved Bodø naturskole er tuftet på menneskesynet og målene i Kunnskapsløftets generelle del. Vi ønsker å være konkrete i forhold til læringsmålene for de ulike emnene. Der det er naturlig, henviser vi til kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Naturskolen kan fungere som en del av en læringsprosess. Noen av emnene egner seg godt til for- og etterarbeid. Har du som lærer ønske om at noe spesielt skal vektlegges, er vi åpne for dine forslag.

Tilbake til toppen av siden

.

Oversikt over vårt pedagogiske tilbud:

Høst | Vinter | Vår

Tilbake til toppen av siden


Tilbud for vinteren 2018 - gjeldende fra januar      
åpnes i pdf     - eller se våre øvrige tilbud
      
     
- Velg blant alle våre tilbud   
 


 

.

Vinter (klikk på emnet for info)

Bygge og bo i snøen

Skredlære

GPS-orientering

Isfiske

Kiting

Skikurs

Skitur

Skøyter

Trugetur

I vedskogen

Vinterbiologi

Fugler i vinterland

Elgen

Furua

Uteovernatting

Teltliv om vinteren

Fotografering

Vintersolverv

Førstehjelp

Grotting

Gruvedrift og geologi

Ute-leker

Naturkunst

Tilbake

-


.
Vår
(klikk på emnet for info)

Kanopadling

Seiling med katamaran-kano

Fjelltur og topptur

Vandring i kystlandskap

Livet i fjæra

Ferksvannsøkologi

Klatring - rapellering

Mat på bål

Orientering - kart og kompass

GPS-orientering

Overleve i naturen

Spiselige urter og nyttevekster

Elgen

Furua

Spikking

Taubane

Uteovernatting

Teltliv om sommeren

Førstehjelp

Fotografering

Grotting

Gruvedrift og geologi

Ute-leker

Tegne med kullstift

Naturkunst

Tilbake

-


.
Høst
(klikk på emnet for info)

Kanopadling

Fjelltur og topptur

Livet i fjæra

Ferksvannsøkologi

Klatring - rapellering

Mat på bål

Orientering - kart og kompass

GPS-orientering

Overleve i naturen

Blåbærtur

Sopptur

Elgen

Furua

I vedskogen

Spikking

Taubane

Uteovernatting

Teltliv om sommeren

Førstehjelp

Fotografering

Grotting

Gruvedrift og geologi

Ute-leker

Tegne med kullstift

Naturkunst

Tilbake