Bodø naturskole  |  Sjunkhatten leirskole  |   


Vi som jobber her
Beliggenhet
Undervisningen
Bestilling m m
Bilder
Værvarsel
Håndbok
- Utstyrsliste
- Ukeplan
- Emner
- Huskeliste
- Døgnrytme
- Lærers arbeidstid, m m
- Sesongplaner
Vi som jobber her

Bodø naturskole (Bodø kommune): Ansvarlig for undervisning og vertskap
Telefon: 908 97381   E-post: tor.egil.kvalnes@bodo.kommune.no

 Mona Unosen- Naturskolepedagog og leirskolelærer

Mobil 901 65726. E-post: mona.unosen@nordlandsnatur.no

-

  
Tone Helgesen - Naturskolepedagog og leirskolelærer

Mobil: 994 69316   Epost: tone_helgesen@hotmail.com

-

   Irene Thomassen - Vert

Mobil: 909 69212   E-post: irene.thomassen@nordlandsnatur.no

-

   Katarina Isebakke - Fritidsleder ved Sjunkhatten leirskole

Mobil: 480 01649   E-post: katarina_251293@hotmail.com

-

   Tor Martin Hansen - Vaktmester

Mobil: 481 06518   E-post: storoya@gmail.com

-

  Monica Nygård Hetzler - Renholder/assistent

Mobil: 918 43404   E-post: monica.hetzler@bodo.kommune.no

-

 Tor Egil KvalnesRektor

Mobil: 908 97381   E-post: tor.egil.kvalnes@bodo.kommune.no