Bodø naturskole  |  Sjunkhatten leirskole   |   Bilder - gjennomført undervisning      https://www.facebook.com/bodonaturskole/ facebook    |   Etablert 2002

VELG EMNE:

Naturskole
- Pedagogiske mål
- Undervisnings-tilbud
Leirskole
Vi som jobber her
Bestilling
Kontaktinfo
Værvarsel

Sist oppdatert 22.04.2022Velkommen til opplevelser!

Bodø naturskole er et kommunalt tilbud for elever i grunnskolen, med naturen som læringsarena. Virksomheten er todelt, med naturskole, og pedagogisk virksomhet ved Sjunkhatten leirskole. Naturskolen ligger direkte under Avdeling for oppvekst og kultur i Bodø kommune. Vi planlegger for framtiden!

Naturskole                   

Store opplevelser i naturen, sammen med venner og skolekamerater! Fagkunnskap omsatt til virkeligheten. Naturfag i naturen. Friluftsliv som kroppsøving. Mat og helse midt i naturens matfat.

Hos oss er det bare å boltre seg i positive opplevelser!  

Grotting i Singelhola

Vår undervisning er i hovedsak basert på dagsopplegg, men vi kan også planlegge og gjennomføre overnattinger. 

Den enkelte skolen må selv ta kontakt med naturskolen om de ønsker et pedagogisk opplegg fra oss. Vår virksomhet er uten kostnader for skolene og barnehagene. 

Transport til aktuell destinasjon må skolen selv ordne med. Her anbefales kommunens busstilbud gjennom Amanda og Børre buss.

Vi tilbyr undervisning av høy kvalitet.
 

 

 

 

 

Sjunkhatten leirskole

Tilsluttet Norsk leirskoleforening - NLF

Kanopadling på Vatnvatnet

Sjunkhatten leirskole er ei kommunal skole. Gjennom Bodø naturskole har Bodø kommune hele driftsanvaret for leirskolevirksomheten.

Leirskolen inngår i den norske leirskolemodellen og gir derfor leirskole-opplegg til alle elever ved norske grunnskoler.

I flg Opplæringsloven skal et leirskoleopphold være på minimum tre overnattinger. I praksis er det først og fremst 7. klassetrinn som drar på leirskole, men mindre skoler sender ofte flere klassetrinn sammen.