For ansatte

Office 365 - inkl OneDrive
- Programmene Word, Excell, PowerPoint osv
- OndeDrive - for deling av dokumenter osv
Innlogging: kommunal epost-adresse
Passord: det kommunale

Kvalitetslosen
Brukes bl a til:
- Melde avvik
Innlogging: ansattnummer
Passord: Det du har fått eller valgt

Visma Enterprise 
alt 1:
https://ansatt.bodo.kommune.no/enterprise
alt 2:
1 logg på vpn-klienten til Bodø kommune
2 http://bkvisma01:8080/enterprise/
Brukes bl a til:
- Kjøreregning
- Hente ut lønnsslipp
- Føre fravær (i tillegg til at direkte varsel til nærmeste overordnete må gis med sms/tlf)
- CV - utarbeiding og redigering

Innlogging:
Brukernavn: bkad\ansattnummer
Passord: Det faste passordet du har fått for innloggingen
Kode på mobil (husk å åpne skjermlåsen på mobilen)

Kalenderen (google - lesetilgang for alle ansatte) for alle bestillinger, utenom leirskole-bestillingene.
Kalenderen er lesbar på PC og på mobil, og alltid synkronisert
Her legges bl a:
- All utleie av lokaler og storlavvu
- All utleie av kanoer og evt annet utstyr
- Utlån til oss ansatte (Tilhenger, Kanoer, Storlavvu, Hovedhuset, osv)

Husk at du må lage en personlig google-konto her
Lesetilgang til Bodø naturskoles kalender: du får tilsendt en link fra Tor Egil

Årshjul
Rullerende plan

E-post i nordlandsnatur.no (https://webmail.domeneshop.no/)

Kommunal e-post (ditt fulle navn@bodo.kommune.no)
Brukernavn: bkad\ansattnummer
Passord: Det du har for Visma Enterprise, eller annet hvis du har fått det

Risikovurdering
For aktiviteter der elever deltar


Facilit Helpdesk - egen app for mobil (tilgang gitt vaktmester og rektor)
For rapportering av bygningsmessige avvik

Facilit Brannbok (tilgang gitt brannvernleder)
For rapportering av brannvern-arbeidet


Beredskapsplan - TILTAKSKORT (velg ut fra situasjon)
* Varslingsliste

Hvis elev/barn FORSVINNER PÅ TUR

BRANN eller naturskade

Elev alvorlig SYK ved naturskolen

Alvorlig ULYKKE ved naturskolen

* VOLD og TRUSLER mot ansatte

PLIVO: Pågående livstruende VOLD, gisselsituasjon eller bombetrussel

* Elev DØR ved naturskolen