Bodø naturskole  |  Sjunkhatten leirskole   |  Bilder fra naturskoleopplegg  

VELG EMNE:

Naturskole
- Pedagogiske mål
- Undervisnings-tilbud
Leirskole
Vi som jobber her
Bestilling
Kontaktinfo
Værvarsel

Pedagogiske mål     -     Undervisningstilbud 

Pedagogiske mål for naturskolen

Bodø naturskole ønsker å gi elevene gode naturopplevelser. Å oppleve vakker natur er en kilde til fysisk og psykisk velvære. Kunnskap gir økt forståelse for det økologiske samspillet i naturen. Innsikt om mennesket, som en del av helheten, er viktig for å etablere gode holdninger. Blir man "glad" i naturen, oppleves den også som verdifull å ta vare på.

Et møte med naturen er på mange måter å møte seg selv. Fysiske utfordringer kan være spennende og gi mestringsopplevelser. Summen av våre erfaringer og opplevelser er viktige referanser i personlighetsutviklingen.

Naturen er en god læringsarena. Å flytte undervisningen ut av klasserommet er å komme nærmere virkeligheten. Ved å bruke flere sanser/motorikk blir læringsmålene oppnåelige for flere. Undervisning ute åpner for tverrfaglige arbeidsmetoder. Elevene får mulighet til selv å utforske/bruke kreativitet for å finne svar.

Å være på tur krever samarbeid og sosial kompetanse. F eks ved kanopadling eller sikring av noen i fjellvegg. Egne handlinger blir lett synlige og gir ofte umiddelbare konsekvenser.

Undervisningen ved Bodø naturskole er tuftet på menneskesynet og målene i Kunnskapsløftets generelle del. Vi ønsker å være konkrete i forhold til læringsmålene for de ulike emnene. Der det er naturlig, henviser vi til kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Naturskolen kan fungere som en del av en læringsprosess. Noen av emnene egner seg godt til for- og etterarbeid. Har du som lærer ønske om at noe spesielt skal vektlegges, er vi åpne for dine forslag.

Fra 1. august 2020 vil våre opplegg være tilpasset de nye læreplanene, Fagfornyelsen.

Tilbake til toppen av siden

.

Oversikt over vårt pedagogiske tilbud:

Høst | Vinter | Vår

Tilbake til toppen av siden


.

Vinter (klikk på emnet for info)

Skikurs

Skitur

Førstehjelp

Grotting

Fotografering

Gruvedrift og geologi

I vedskogen

Isfiske

Kiting

Orientering

Skøyter

Spikking

Teltliv om vinteren

Trugetur

Trygg ferdsel og berging i naturen

Uteovernatting

Vinterbiologi

Vintersolverv

Tilbake

-


.
Vår
(klikk på emnet for info)

Kanopadling

Ferksvannsøkologi

Fjelltur og topptur

Fotografering

Førstehjelp

Grotting

I vedskogen

Katamaran-seiling

Klatring

Rapellering

Liver i fjæra

Mat på bål

Mesternes mester

Naturkunst

Orientering

Overleve i naturen

Sanking

Spikking

Teltliv om sommeren

Trygg ferdsel og berging i naturen

Uteovernatting

Vandring i kystlandskap

Tilbake

-


.
Høst
(klikk på emnet for info)

Kanopadling

Ferskvannsøkologi

Fjelltur og topptur

Fotografering

Førstehjelp

Grotting

I vedskogen

Katamaran-seiling

Klatring

Rapellering

Livet i fjæra

Mat på bål

Mesternes mester

Naturkunst

Orientering

Overleve i naturen

Sanking

Spikking

Teltliv om sommeren

Trygg ferdsel og berging i naturen

Uteovernatting

Tilbake