Anbefalt av Norsk leirskoleforening (NLF)      Leirskole / Leie av lokaler:        Mobil/sms: 908 97381    |    tor.egil.kvalnes@bodo.kommune.no

Hele nettstedet     |    Spesielt for: Elever og foresatte     |     Leie av lokaler     |        facebook