Leie av lokaler:        Mobil/sms: 909 69212    |    irene.thomassen@bodo.kommune.no

Leie av lokaler - med eller uten full kost:   Info  |  Bilder  |  Priser  |  Romplan  |  Mobil/sms 909 69212  |  irene.thomassen@bodo.kommune.no