Bodø naturskole  |  Sjunkhatten leirskole  |    Bilder fra leirskoleoppholdet     https://www.facebook.com/bodonaturskole/ besøk oss på facebook      |  Etablert 1979


Vi som jobber her
Beliggenhet
Undervisningen
Bestilling m m
Bilder
Værvarsel
Håndbok
- Utstyrsliste
- Ukeplan
- Emner
- Huskeliste
- Døgnrytme
- Lærers arbeidstid, m m
- Sesongplaner
Sist oppdatert 11.08.2022

Vi planlegger for framtiden - nye hytter er planlagt bygget etter 2025

Kanopadling på Vatnvatnet

Sjunkhatten leirskole ligger i Vatnlia ved Vatnvatnet omlag 1,4 km fra Sjunkhatten nasjonalpark, og 22 km øst for Bodø by. Naturområdet er spennende og variert, med høye fjell, og elver, vatn, myrer og skog. Les mer her.

Sjunkhatten leirskole er ei kommunal skole. Gjennom Bodø naturskole har Bodø kommune hele driftsanvaret for leirskolevirksomheten.

Eiendommen forvaltes av Bodø kommune, Eiendoms- og utbyggingsavdelingen, og driftes av Bodø naturskole. 

Sjunkhatten leirskole inngår i den norske leirskolemodellen og gir derfor leirskole-opplegg til alle elever ved norske grunnskoler. 

Alle elever har i flg Opplæringsloven krav på ett leirskoleopphold på minimum tre overnattinger i løpet av grunnskoletiden. I praksis er det først og fremst 7. klassetrinn som drar på leirskole, men mindre skoler sender ofte flere klassetrinn sammen.