Bodø naturskole  |  Sjunkhatten leirskole  |   


Vi som jobber her
Beliggenhet
Undervisningen
Bestilling m m
Bilder
Værvarsel
Håndbok
- Utstyrsliste
- Ukeplan
- Emner
- Huskeliste
- Døgnrytme
- Lærers arbeidstid, m m
- Sesongplaner




Vi som jobber her

Bodø naturskole (Bodø kommune): Ansvarlig for undervisning og vertskap
Telefon: 908 97381   E-post: tor.egil.kvalnes@bodo.kommune.no

 Mona Unosen- Naturskolepedagog og leirskolelærer

Mobil 901 65726. E-post: mona.unosen@bodo.kommune.no 

-

  
Tone Helgesen - Naturskolepedagog og leirskolelærer

Mobil: 994 69316   Epost:
tone.helgesen@bodo.kommune.no 

-

   Irene Thomassen - Vert

Mobil: 909 69212   E-post: irene.thomassen@bodo.kommune.no

-

   Armand Lengali - Fritidsleder ved Sjunkhatten leirskole

Mobil: 993 19109   E-post: armand.lengali@bodo.kommune.no

-

   Tor Martin Hansen - Vaktmester

Mobil: 481 06518   E-post: 
tor.martin.hansen@bodo.kommune.no

-

  Monica Nygård Hetzler - Renholder/assistent

Mobil: 918 43404   E-post: monica.hetzler@bodo.kommune.no

-

 Tor Egil KvalnesRektor

Mobil: 908 97381   E-post: tor.egil.kvalnes@bodo.kommune.no