Bodø naturskole  |  Sjunkhatten leirskole  |    Bilder fra leirskoleopplegget


Vi som jobber her
Beliggenhet
Undervisningen
Bestilling m m
Bilder
Værvarsel
Håndbok
- Utstyrsliste
- Ukeplan
- Emner
- Huskeliste
- Døgnrytme
- Lærers arbeidstid, m m
- SesongplanerHvorfor leirskole?

De fleste er enige i at leirskole er et godt og viktig tilbud. I 1957 ble de første elevene ønsket velkommen til Den Norske Fjellskolen på Høvringen.

Et leirskoleopphold gir gode naturopplevelser sammen med andre. Sosiale ferdigheter og erfaringer er også en viktig del av opplevelsen. Her øves det i selvstendighet, samarbeid, det å ta vare på hverandre, og det å vise hensyn til andre.

Læring, mestring, samarbeid og trivsel står sentralt i leirskoleuka. I noen aktiviteter må elevene tøye egne grenser for å oppnå mestringsfølelse. For andre aktiviteter er godt samarbeid nøkkelen til lykkes.

Naturen er en god læringsarena. Å flytte undervisninga ut av klasserommet er å komme nærmere virkeligheten. Undervisning ute åpner for tverrfaglige arbeidsmetoder. Å få bruke flere sanser, og motoriske og praktiske ferdigheter, slår særlig positivt ut for mange elever.

All undervisning er knyttet mot læringsmål og aktuelle kompetansemål i Fagfornyelsen. Leirskoleuka er også tuftet på Overordnet del av læreplanen.

For leirskoleoppholdet velger elevene noen undervisingsemner. Emnene er delt inn i Høst, Vinter og Vår, alt etter når på året leirskoleoppholdet er lagt.

Ellers vil grunnleggende elementer i klassisk friluftsliv (f eks bekledning og bålfyring) ligge som gjennomgående tema gjennom leirskoleoppholdet hos oss.

Oversikt over undervisningsemnene finner du i vår håndbok:

leirskole - 3 overnattinger leirskole - 4 overnattinger